Lojala kunder får mer!

Hur fungerar detta?
Vi vill att lojala kunder ska premieras hos oss. När du handlar produkter i shopen, som är till ordinarie pris, så samlar du ihop ett bonusvärde som du vid ett senare köptillfälle kan använda. Det viktiga när du handlar, är att du meddelar ditt golf-id för oss, så din bonus bokförs.  

Bonusnivåer
0-2999 kr = 3% av köpsumman
3000-5999 kr = 4% av köpsumman
6000- 9999 kr = 5% av köpsumman
10000- 14999 kr = 6% av köpsumman
15000 kr och mer = 7% av köpsumman